بررسی کامل کنفرانس های نمایشگاه E3 2012

چکیده تمامی کنفرانس های E3 2012
در این مقاله ما چکیده ای از تمامی اخبار اعلام شده در 5 کنفرانس اصلی E3 سال 2012 شامل کنفرانس های Microsoft، Sony، Nintendo، EA و Ubisoft را قرار داده ایم. ما در اینجا به حواشی کم اهمیت این کنفرانس ها و توضیح اتفاقات تریلرها و گیم پلی های ارائه شده از عناوین مختلف نپرداخته و فقط اخبار اعلام شده از زبان ناشرین و سازندگان را بدون هیچ توضیح اضافه قرار داده ایم.

توجه: کنفرانس ها به ترتیب زمان برگزاریشان لیست شده اند. اخبار کنفرانس ها نیز با توجه به زمان اعلامشان، به نوبت نوشته شده اند..............